Dataskyddspolicy

Behandling av personuppgifter

Här finns information om hur Barn i Uppsala hanterar de personuppgifter som vi samlar in för att ge dig som besökare, arrangörer, och tipsare en behaglig och korrekt upplevelse.

Barn i Uppsala behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, dataskyddsförordningen. Förordningen kallas ofta GDPR efter sin engelska förkortning.

Vilka personuppgifter samlar Barn i Uppsala in?

Hos Barn i Uppsala finns det olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter. De vanligaste anledningarna är att du är besökare, arrangör, tipsare eller om du av annan anledning har kontaktat eller samarbetar med Barn i Uppsala. Den mesta av denna information vi behandlar får vi oftast direkt från dig.

De personuppgifter vi behandlar är ofta något av det nedanstående:

  • Kontaktinformation som namn, organisation, eventuell befattning, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor (”cookies”).

Hur skyddas dina personuppgifter?

Barn i Uppsala ansvarar för att personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Det innebär till exempel att enbart behöriga personer får tillgång till uppgifterna, att uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade IT-miljöer och att uppgifterna säkerhetskopieras.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Mycket av den information som finns hos Barn i Uppsala utgörs av allmänna handlingar eller på annat sätt för allmänheten tillgänglig information.

Barn i Uppsala lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar Barn i Uppsala dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver.

Rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter gentemot Barn i Uppsala:

Rätten till tillgång

Du har rätt att begära svar på om Barn i Uppsala behandlar personuppgifter om dig, och att få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas en gång per år.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter hos Barn i Uppsala rättade om de är felaktiga. Du kan exempelvis göra detta genom att kontakta oss via e-post eller telefon. Vi är skyldiga att rätta felaktiga personuppgifter utan onödig fördröjning.

📧 info@barniuppsala.se
☎   076 – 276 08 96

Rätten till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ur Barn i Uppsalas system så länge som de inte är en allmän handling.

FRÅGOR
Om du har frågor om dataskydd kan du alltid läsa mer på Datainspektionens hemsida eller kontakta Datainspektionen direkt.

MER INFORMATION

 

Pin It on Pinterest

Share This