Tipsa oss om roliga aktiviteter och evenemang!

15-årsjubileum med Infoteket | Digitalt event

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

15-årsjubileum med Infoteket | Digitalt event

fredag 27 november @ 09:00 - 15:45

Gratis
15-årsjubileum med Infoteket (dekorativ bild)

15-årsjubileum med Infoteket

Välkommen att fira 15-årsjubileum med Infoteket. De bjuder på ett fullspäckat program som direktsänds på webben. Ta del av föreläsningar, kulturinslag och intervjustund med personer som delar med sig av egna erfarenheter. Alla är välkomna och det kostar inget vara med.

Program
9:00–9:30
Egen kunskap ger egenmakt
Eva-Lena Söderlund, chef för Infoteket om funktionshinder, inleder med en kort historik. Varför Infoteket kom till och om behovet av information, sett ur ett brukar- och föräldraperspektiv.

9:30–10:30
PANS/PANDAS: Ett neuroinflammatoriskt tillstånd med psykiatriska symtom
PANS/PANDAS är en infektionsutlöst sjukdom där symptomen kan vara förvillande lika dem vid neuropsykiatriska funktionedsättningar. Symtomen kommer plötsligt och kan till exempel vara i form av tvång, ångest, koncentrationssvårigheter och aggressionsutbrott. Ibland förekommer också hallucinationer och paranoida vanföreställningar.

Henrik Pelling, barnpsykiatriker och överläkare berättar om hur man känner igen PANS och hur det skiljer sig från neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

10:30–10:45 
Kulturinslag från Teater Blanka

10:45–11:30
Ida Rask: Pusselbiten som saknas
Vad händer om en bit i livspusslet plötsligt försvinner? Slänger man hela pusslet då, bara för att en bit saknas? Eller går det att se bortom den saknade pusselbiten och hur gör man i så fall det? Ida Rask, mamma till ett barn med den sällsynta diagnosen 22Q11 berättar om hur de lever ett gott liv trots en saknad pusselbit. Ett liv som många gånger är klurigt, men också alldeles underbart och härligt.

11:30 –12:15
Lunch

12:15–13:15
ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet
Begreppet ESSENCE formulerades av professor Christopher Gillberg 2010 som en samlingsterm för bland annat intellektuell funktionsnedsättning, adhd, autism och språkstörning. Tillstånd som tidigt visar sig som beteendeproblem och/eller kognitiva svårigheter och som ofta samexisterar i olika kombinationer.

Elisabeth Fernell, barnläkare med specialisering inom barnneurologi och habilitering, förklarar hur man med begreppet ESSENCE tillåts att fokusera på svårigheter och stödbehov snarare än enskilda diagnoser.

13:15 –14:15
Könsskillnader inom autism – ätproblem, kamouflering och professionellas perspektiv
Hur skiljer sig autism mellan pojkar och flickor? Varför upptäcks flickor ofta senare och vilka särskilda utmaningar har flickor med autism gentemot pojkar med samma diagnos. Karl Lundin Remnélius, doktorand vid Karolinska Institutet i Stockholm, presenterar resultat från sin forskning med fokus på könsskillnader hos personer med autism.

14:15–14:30
Paus

14:30–15:30
Vad betyder Infoteket för dig? – Om vikten av att förstå sin funktionsnedsättning
Psykolog Curt Westin samtalar med personer med egen erfarenhet om betydelsen av kunskap om sin eller sin anhöriges diagnos. Vad behöver man för information och stöd och vilken roll kan en verksamhet som infoteket ha i detta?

15:30–15:45
Avslut

Med anledning av corona-läget
De anpassar sig vecka för vecka efter Region Uppsalas riktlinjer. Infotekets evenemang kan därför ställas in eller ändras till annan form under terminens lopp. Du som anmält dig till ett evenemang på infoteket får meddelande med e-post om förutsättningarna ändras.

För webbföreläsningar utan anmälan får du hålla utkik efter eventuella ändringar på webben.

Tid: Föreläsningarna direktsänds fredag 27 november 2020, kl 9:00-15:45.
Plats: Digitalt. Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.
Ålder: Ej angivet
Pris: Ingen deltagaravgift.
Anmälan: Ingen föranmälan. Du loggar in via länk som kommer finnas på Infotekets hemsida innan sändningen startar 27 november..
Kontakt: Om du har frågor om föreläsningen, skicka e-post till infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.
Arrangör: Infoteket
Övrigt: Alla programpunkter direktsänds. Du kan inte ta del av föreläsningarna i efterhand.

 


Besök gärna länkarna nedan (externa länkar öppnas i ett nytt fönster/flik).

Infoteket | Kommande event om/för dig med funktionsvariationer | Kommande event inom Kunskap och Lärande

Foto: Erwan Hesry

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *